Każdy człowiek wytwarzawiele śmieci. Jakiegokolwiek dnia wyrzucamy dokosza rozmaite odpady, nieczystości,przedmioty, jakie nie nadają się do użytku.Musimy posiadać gdzie wyrzucać takie nieczystości.Nie możemy zatruwaćprzyrody. Wskutektego także każdy z nas musizatroszczyć się o kosz na śmieci lub kontener. Ludzieżyjący w blokach mają niecoprościej. Każdego miesiąca płacą wyznaczonąopłatę za wywóz odpadów i nie martwią się tym,gdzie je wyrzucać. Na wszystkich osiedlach sąbowiem śmietniki, poustawiane kontenery, gdzie wrzucamyodpady, które wytworzymy w domach. Cowięcej, aktualnie na wielu osiedlachmożemy spotykaćspecjalne pojemniki, którepozwalają na przydatny recykling odpadów. Mowabezsprzecznie o: •             kontenerachna szkło, •             zasobnikachna plastik, •             kontenerachna papier, •             pojemnikachna pozostałe nieczystości.     Większa ilość śmieci Jednak nie osiedla orazRead More →